Dopuna propozicija

Pravila se seniore

Daska 1m – seniori i seniorke

 • 104, 105, 107 C ili B
 • 303, 305 C ili B
 • 403, 405 C ili B
 • 203, 205 C ili B
 • 5132, 5134, 5142, 5144, 5152, 5231, 5233, 5235, 5223, 5225, 5251, 5331, 5333, 5335, 5323, 5325, 5351
 • 106,5124, 5126, 404, 5227, 5322, 5353, 5355

Daska 3 m – seniori i seniorke

 • 105, 107 C ili B
 • 303, 305, 307 C ili B
 • 403, 405, 407 C ili B
 • 203, 205 C ili B
 • 5132, 5134, 5136, 5152, 5154, 5231, 5233, 5235, 5237, 5251, 5331, 5333, 5335, 5337, 5351, 5371
 • 207, 5156, 5253, 5255

Toranj – seniori

 • ostaje minimalno 1.5 rotacija ali moraju skakati skokove na glavu. Iznimka su skokovi iz stoja, gdje je dopuštena minimalno 1 rotacija npr: 612, 622 i 632

Pravila za juniore A

 • juniori u svom programu skaču (5+4) i (5+5)
 • u prvom dijelu zabranjeno je skakati skokove na noge
 • zabranjen je skok 5211
 • u drugom dijelu zabranjeno je skakati skokove na noge osim na dasci 1m sljedeće skokove (5124, 5142, 5223, 5225, 5323, 5325)
 • sa tornja se zabranjuje skakati skokove na noge
 • sa tornja se u 2. dijelu skače minimalno 1.5 rotacija iznimka su skokovi iz stoja gdje je dopuštena 1 rotacija npr: 612, 622 i 632
 • slijedeći skokovi se ne smiju skakati (5111, 5211, 5411, 5431, 5131)

Pravila za juniore B

 • juniori u svom programu skaču (5+3) i (5+4)
 • u prvom dijelu zabranjeno je skakati skokove na noge (osim 104)
 • u drugom dijelu zabranjeno je skakati skokove na noge osim na dasci 1m sljedeće skokove (104, 5124, 5142,  5223, 5225, 5323, 5325)
 • sa daske 3m smije se skakati 404
 • sa tornja se zabranjuje skakati skokove na noge
 • sa tornja se u 2. dijelu skače minimalno 1.5 rotacija, a iznimka su skokovi iz stoja gdje je dopuštena 1 rotacija npr: 612, 622 i 632
 • slijedeći skokovi se ne smiju skakati (5111, 5211, 5411, 5431, 5131)

Pravila za kadete C

 • kadeti C u svom programu skaču (5+2) i (5+3)
 • u prvom dijelu zabranjeno je  skakati skokove na noge (osim: 104, 5122, 5124, 5221, 5223, 5321, 5323)
 • u drugom dijelu svi skokovi moraju biti na glavu osim 104 (na 1.m), 404(na 3m.) ili neki od već spomenutih vijaka
 • dozvoljava se skok odstupanja u drugom dijelu (samo daska 1m)
 • na tornju nema ograničenja