Propozicije

Shodno odredbama članka 33. Statuta Hrvatskog sveza za skokove u vodu donesene su

P R O P O Z I C I J E

za prvenstva Hrvatske za natjecateljsku sezonu 2017/2018

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Prvenstva Hrvatske u natjecateljskoj sezoni 2017/2018. održati će se za ove kategorije:

 • Kadete
 • Juniore
 • Seniore

Natjecanja će biti pojedinačna i ekipna.

Članak 2.

Skakaonice i toranj na plivalištu udovoljavaju uvjetima Pravilnika za natjecanja u skokovima u vodu HSSV-a. eventualna odstupanja mogu se dogovoriti na sjednici I.O.u interesu promidžbe skokova u vodu,a s evidentnim nedostatkom kvalitetnih objekata u državi.

Članak 3.

Sva prvenstva iz članka 1. Propozicija su pojedinačna i ekipna.

Pojedinačni prvaci su natjecatelji koji u svojim kategorijama u svakoj disciplini (daska 1m, daska 3m, sinkro skokovi- daska 3m, toranj, sinkro skokovi 3m MIX- samo seniori), postignu najveći broj bodova.

Ekipni pobjednici boduju se sukladno broju osvojenih medalja prema pravilima Fin-e.

Članak 4.

Tri prvoplasirana natjecatelja u pojedinačnoj konkurenciji svake discipline (daska 1m, daska 3m, toranj), tri prvoplasirana para u sinkro skokovima dobivaju medalje.

Organizator prvenstva može pojedincima i ekipi dodijeliti i posebne nagrade.

Priređivač ne može dodjeljivati nagrade koje se kose s propozicijama natjecanja.


2. PRAVO NASTUPA I PRIJAVE

Članak 5.

Sva prvenstva Hrvatske iz članka 1. otvorena su za sve klubove i njihove članove koji su registrirani i imaju pravo nastupa u natjecateljskoj sezoni 2017/2018.

Članak 6.

Pravo nastupa imaju klubovi koji su podmirili sve obveze prema HSSV-u:

 • godišnja članarina :uplaćuju je svi klubovi na žiro račun HSSV-a broj: HR 59 2340009 – 1110062414, a najkasnije do pet dana prije prvog nacionalnog prvenstva u tekućoj godini
 • učlanjenje (registracija) : uplaćuje se po prvom pristupanju HSSV-u na isti broj žiro računa do datuma predviđenog Pravilnikom o registraciji
 • startnina: uplaćuje se priređivaču (Klubu) na njegov žiro račun, temeljem pridošlih prijava. Predočenje uplatnica priređivaču prije početka natjecanja je uvjet za nastup na natjecanju. Uplata se može izvršiti i na tehničkom sastanku.
 • produljenje registracije : uplaćuje se na žiro račun HSSV-a , najkasnije pet dana prije nacionalnog prvenstva na kojem natjecatelj nastupa u tekućoj godini i to za kategorije:
 • KADETI – Mlađi kadeti “D” – g. r. 2007. i kasnije
 • KADETI “C” – g. r. 2006. i 2005.
 • JUNIORI -Mlađi juniori “B” – g. r. 2004. i 2003.
 • JUNIORI “A” – g. r. 2002., 2001., 2000
 • SENIORI – OPEN

Članak 7.

Klubovi snose svu odgovornost u pogledu zdravstvenog stanja svojih natjecatelja i svi natjecatelji koji žele nastupiti na prvenstvu moraju imati obavljen liječnički pregled ne stariji od (šest) mjeseci, a koji je potrebito obaviti u nadležnoj sportskoj ambulanti.

Članak 8.

Rokovi podnošenja prijava su:

 • 5 ( pet ) dana prije datuma održavanja natjecanja

U poimeničnoj prijavi Klub mora napisati: ime i prezime, godinu rođenja te disciplinu na kojoj će pojedini natjecatelj nastupiti.

Prijave se dostavljaju na adrese:

 • Hrvatski savez za skokove u vodu, 10000 Zagreb , Haulikova 6
 • ( e-mail: skokovi@skokovi.hr )
 • Priređivaču natjecanja

3. OBVEZE PRIREĐIVAČA NATJECANJA

Članak 9.

Svi klubovi koji sudjeluju na prvenstvima Hrvatske sami snose troškove putovanja i boravka za svoje članove i natjecatelje.

Članak 10.

Priređivač svakog prvenstva Hrvatske iz članka 1. ovih Propozicija, organizaciju vrši pod slijedećim uvjetima:

 • osigurava organizatoru (HSSV) reklamni prostor na objektu održavanja natjecanja na način da ishodi potrebnu suglasnost od uprave objekta
 • postavljana objektu pano s informacijama o tijeku i satnici natjecanja tri dana prije početka prvenstva
 • ubire sav prihod od ulaznica, reklama, TV prijenosa i sl.
 • snosi troškove organizacije prvenstva: zakup plivališta, reklame, redarsku službu i ostalo
 • mora 10 dana prije početka prvenstva dostaviti uredu Saveza raspis s informacijama o natjecanju, smještaju, prehrani, kojeg će isti dostaviti svim članicama HSSV – a

Članak 11.

Priređivač mora odrediti svog predstavnika za kontakte s vrhovnim sucem HSSV-a.

Članak 12.

Priređivač mora osigurati prisustvo liječnika za čitavo vrijeme održavanja prvenstva.

Članak 13.

U slučaju neizvršavanja propisa i uvjeta ovih Propozicija te ometanja odvijanja prvenstva, vrhovni sudac poduzet će potrebne mjere te podnijeti prijavu Izvršnom odboru Saveza.

4. VODSTVO PRVENSTVA

Članak 14.

Vrhovnog suca i bodovne suce određuje Sudačka komisija HSSV-a.

Priređivač natjecanja dužan je osigurati tabličare i objavljivače.

Članak 15.

Vodstvo prvenstva i klubovi za vrijeme prvenstva komuniciraju isključivo putem Vrhovnog suca i to pismenim putem.

Članak 16.

Tehnički sastanak vodstva s predstavnicima sudjelujućih klubova održati će se dan prije početka prvenstva.

Članak 17.

Ždrijebanje, priređivač provodi kompjuterski ili ručno.

Članak 18.

Prijavne liste skokova za svakog natjecatelja dostavljaju se vrhovnom sucu ili na obilježenom mjestu, 24 sata prije početka prvenstva za svaku disciplinu.

U protivnom smatrat će se da natjecatelj neće nastupiti na tom prvenstvu, odnosno disciplini.

Ukoliko se natjecateljska lista za nekog od natjecatelja preda sa zakašnjenjem, a u okviru od 6 sati do početka prijavljene discipline biti će prihvaćena samo uz plaćanje kotizacije od 200,00 kuna priređivaču natjecanja.

Članak 19.

Vrhovni sudac na tehničkom sastanku Vodstva prvenstva i predstavnika sudjelujućih klubova utvrđuje slijedeće:

 • je li priređivač udovoljio uvjetima ovih Propozicija
 • jesu li klubovi u roku podnijeli poimenične prijave svojih natjecatelja i to za svaku disciplinu
 • jesu li registracijske iskaznice ispravne, tj. imaju li natjecatelji pravo nastupa u natjecateljskoj sezoni 2017/2018. te da li je izvršen liječnički pregled. U protivnom neće dozvoliti nastup natjecatelja.

5. PROGRAM PRVENSTVA

Članak 20.

KADETSKO PRVENSTVO

Kadetsko prvenstvo održava se za dobne kategorije:

Mlađi kadeti “D”

s daske visine 1 metar:
4 skoka iz četiri različite grupe s ZKT do 7,3
2 skoka iz te dvije različite grupe bez ograničenja ZKT

s daske visine 3m:

4 skoka iz četiri različite grupe s ZKT do 7,5

2 skoka iz dvije različite grupe bez ograničenja ZKT

s tornja:

3 skoka iz tri različite grupe s ZKT do 5,5

2 skoka iz dvije različite grupe bez ograničenja ZKT

Kadeti “C ”

s daske visine 1 metar:

5 skokova iz pet različitih grupa s ograničenjem ZKT do 9,0

3 skoka iz tri različite grupe bez ograničenja ZKT

s daske visine 3 metra:

5 skokova iz pet različitih grupa s ograničenjem ZKT do 9,5

3 skoka iz tri različite grupe bez ograničenja ZKT

toranj:

4 skoka iz četiri različite grupe s ograničenjem ZKT do 7,6

3 skoka bez ograničenja ZKT

po pravilima Fin-e

Kadetkinje “C ”

s daske visine 1 metar:

5 skokova iz pet različitih grupa s ograničenjem ZKT do 9,0

2 skoka iz dvije različite grupe bez ograničenja ZKT

s daske visine 3 metra:

5 skokova iz pet različitih grupa s ograničenjem ZKT do 9,5

2 skoka iz dvije različite grupe bez ograničenja ZKT

toranj :

4 skoka s ograničenjem ZKT do 7,6

2 skoka bez ograničenja ZKT

po pravilima Fin-e

Članak 21.

Sinkro skokovi daska 3m ( parovi se mogu kombinirati iz kategorije D i C)

 • 2 skoka iz dvije različite grupe (koeficijent 2,0)
 • 3 skoka bez ograničenja ZKT
 • skokovi moraju biti iz tri različite skupine
 • skakači mogu skakati s mjesta

JUNIORSKO PRVENSTVO

Juniorsko prvenstvo održava se za dobne kategorije:

Mlađi juniori “B”

s daske visine 1 metar:

5 skokova iz pet različitih skupina s ograničenjem ZKT do 9,0

4 skoka iz četiri različite skupine bez ograničenja ZKT

s daske visine 3 metra :

5 skokova iz pet različitih skupine s ograničenjem ZKT do 9,5

4 skoka iz četiri različite skupine bez ograničenja ZKT

toranj:

4 skoka iz četiri različite skupine s ograničenjem ZKT do 7,6

4 skoka bez ograničenja ZKT

po pravilima Fin-e

Mlađe juniorke “B”

s daske visine 1 metar:

5 skokova iz pet različitih skupina s ograničenjem ZKT do 9,0

3 skoka iz tri različite skupine bez ograničenja ZKT

s daske visine 3 metra :

5 skokova iz pet različitih grupa s ograničenjem ZKT do 9,5

3 skoka iz tri različite grupe bez ograničenja ZKT

s tornja:

4 skoka iz četiri različite skupine s ograničenjem ZKT do 7,6

3 skoka bez ograničenja ZKT

po pravilima Fin-e

Junioke “A”

daska visine 1 metar:

5 skokova iz pet različite skupine s ograničenjem ZKT do 9,0

4 skoka iz četiri različite skupine bez ograničenja ZKT

daska visine 3 metra:

5 skokova iz pet različitih skupina s ograničenjem ZKT do 9,5

4 skoka iz četiri različite skupine bez ograničenja ZKT

toranj:

4 skoka iz četiri različite skupine s ograničenjem ZKT do 7,6

4 skoka bez ograničenja ZKT

po pravilima Fin-e

Juniori “A”

daska visine 1 metar

5 skokova iz pet različitih skupina s ograničenjem ZKT do 9,0

5 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT

daska visine 3 metra:

5 skokova iz pet različitih skupina s ograničenjem ZKT do 9,5

5 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT

toranj :

4 skoka iz četiri različite skupine s ograničenjem ZKT do 7,6

5 skokova bez ograničenja ZKT

po pravilima Fin-e

Sinkro skokovi daska 3m (parovi se mogu kombinirati iz kategorije B i A)

 • 2 skoka iz dvije različite grupe (koeficijent 2,0)
 • 3 skoka bez ograničenja ZKT
 • po pravilima Fin-e (skokovi moraju biti iz 4 različite skupine skokova)

Članak 22.

SENIORSKO PRVENSTVO

Seniori

daska 1 metar visine:

6 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT

daska visine 3 metra

6 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT

toranj

6 skokova iz šest različitih skupina bez ograničenja ZKT

Seniorke

daska visine 1 metar

5 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT

daska 3 metra visine

5 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT

toranj

5 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT

Sinkro skokovi daska 3m – SENIORKE

2 skoka iz dvije različite grupe (koeficijent 2,0)

3 skoka

prema pravilima Fin-e

Sinkro skokovi daska 3m – SENIORI

2 skoka iz dvije različite grupe (koeficijent 2,0)

4 skoka bez ograničenja ZKT

prema pravilima Fin-e

SENIORSKO PRVNSTVO – daska 3m MIX

5 skokova iz 5 različitih grupa , prema pravilima Fin-e

Natjecanja će se provoditi prema pravilima Fin-e, osim skokova na noge (100…itd)

Članak 23.

6. RASPORED I SATNICA PRVENSTVA

Raspored natjecanja sastavlja se prema pravilima Fin-e, a u slučaju potrebnih promjena zbog tehničkih razloga dozvoljavaju se promjene dogovorom ili većinom glasova sudionika (klubova) na tehničkom sastanku. Satnicu natjecanja predlaže priređivač natjecanja ovisno o raspoloživosti objekta na kojem će se natjecanje održati. Prijedlog priređivača prihvaća se na tehničkom sastanku većinom glasova sudionika (klubova).

Za izvršavanje obveza preuzetih za organizaciju prvenstva odgovorni su priređivači prvenstva.

Članak 25.

Priređivač natjecanja formirati će satnicu prvenstva prema broju prijava i vremenu odobrenom za korištenje bazena.

Natjecanja u sinkro skokovima biti će organizirana i ljeti i zimi.

Iznos uplata za natjecateljsku sezonu 2017/2018:

Godišnja članarina – 1.500,00 kuna

Produženje registracije – 50,00 kuna

Nova registracija – 70,00 kuna

Startnine po disciplini – 25,00 kuna

Startnine za sinkro – 30,00 kuna

 • za rok uplate vidi članak 6.

Sastavila
Ana Kera

Zagreb, 30. siječnja 2017.g.