O savezu

Vodstvo saveza

Predsjednik                        ARNO LONGIN

Glavna tajnica                      MARINA NOVOSEL

Skupština:

Predsjednik Skupštine – Kristijan Magaš
Dopredsjednik Skupštine – Marko Nevešćanin

2 zastupnika klubova i 1 zastupnik Zagrebačkog saveza za skokove  vodu

Izvršni odbor:

Arno Longin – Predsjednik
Sanda Donoval – Dopredsjednica
Ana Kera
Vedrana Šuša
 Martina Bagović
Marko Sutlović
Venci Longin
Šime Perić
Goran Kolić
Vedran Bajamić

Nadzorni odbor:

Đurđica Novosel – predsjednica
Danaj Mufić – član
Zdravko Pavleković – član