Nadopuna pravilnika

Nadopuna Pravilnika o prelasku sportaša u drugi Klub pri Pravilniku o registraciji klubova i natjecatelja (2014.g.)

 1. Prijelazni rok traje za vrijeme tekuće natjecateljske sezone. Natjecateljska sezona započinje od 01.09. tekuće godine, a završava najkasnije do 31.08 iduće kalendarske godine. Natjecateljska sezona završava sa posljednjim ljetnim natjecanjem u sezoni koje organizira HSSV ili posljednjim natjecanjem za reprezentaciju koje organizira FINA, LEN-a ili MOO.
 2. Za vrijeme prijelaznog roka (01.09.-31.08) svaki sportaš ima pravo prijeći u drugi klub bez ispisnice pod uvjetom da s trenutnim klubom nije vezan nikakvim ugovorom.
 3. Svaki sportaš ima pravo prelaska u drugi klub samo jednom u natjecateljskoj sezoni
 4. Sportaš koji želi promijeniti klub mora se pismeno obratiti savezu i dostaviti potrebnu dokumentaciju
 5. Prilikom svakog prelaska sportaša u drugi klub, savez je dužan pismenim putem ili elektronskom poštom obavijestiti sve klubove o prijelazu
 6. Sportaš ima pravo nastupa za drugi klub od dana kada mu je izdana nova registracija, ali pod uvjetom da je zadovoljen stavak 5.
 7. Sportaš koji ima potpisan valjani ugovor sa svojim klubom ima pravo prelaska u drugi klub ukoliko ima ispisnicu kluba za koji je registriran
 8. Sportaši sa potpisanim ugovorom imaju pravo prelaska u drugi klub samo jednom za vrijeme prijelaznog roka
 9. Ukoliko sportaš nije ispunio ili je prekršio uvjete iz ugovora klub mu ima pravo odbiti izdati ispisnicu
 10. Ukoliko klub koji ima potpisani ugovor sa sportašem ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora prema sportašu duže od 6 mjeseci tada se ugovor smatra nevažećim i sportaš ima pravo prelaska u drugi klub i bez ispisnice
 11. Za svaki eventualni spor vezan za potpisani ugovor nadležan je Općinski sud prema mjestu sjedišta kluba.